SORUNDA BRANDSTATION

Brandstationen är belägen på Kyrkgatan 6 i  Sorunda

Bemanning: 1 Styrkeledare och 5 Brandmän (deltid).

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmod. Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 37-4210 2 37-4210 Publicerad 2015-10-07 Släck-/räddningsbil BAS I DL

Scania P114GB 340 4x2

2003

3000 l/m, 3000 l, 400 l skum  
2 37-4240 2 37-4240 Publicerad 2015-10-07 Lastväxlare

Scania P114GB 6x2*4 NA340

2001

   
21 424 21 424 Publicerad 2015-10-07 Transportbil

Toyota Hilux D-cab 4WD

2005

  (Bilden tagen som 21 404)

Tack till Bengt Johansson för bilder!

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2015