SOLLENTUNA BRANDSTATION

Brandstationen är belägen på Pommernvägen 1 i Sollentuna.

På Sollentuna brandstation finns brandkårens administration.

Bemanning: 1 Insatsledare, 1 Styrkeledare och 4 Brandmän.

Radionr

Foto

Typ av fordon, fabrikat och årsmod. Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 35-5010 2 35-5010 Publicerad 2015-09-15 Släck-Räddningsbil

Scania P400LB 4x2 HNB

2011

3000 l/m, 2000 l, 400 l skum CAFS

Räddningsutrustning

2 35-5030 2 35-5030 Publicerad 2015-09-15 Stegbil

Scania P94DB 4x2 LB 310

1999

1000 l/m Magirus DLK 23-12 GL CC 

med vikbar topp och 

räddningskorg (30 meter).

2 35-5040 2 35-5040 Publicerad 2015-09-15 Lastväxlare

Scania P370LB 6x2*4 HNB

2014

10000 l, 600 l skum  
2 35-5280 2 35-5280 Publicerad 2015-09-15 Befälsbil

Volvo XC90 AWD

2006

  Ledningsnivå 3

2 35-6080

2 35-6080 Publicerad 2015-09-15 Befälsbil

Volvo XC 70 II Brandfordon D5 AWD

2014

  Insatsledare

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandkåren.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2015