SANDHAMNS BRANDSTATION

Bemanning: 1 Räddningsvärnschef och 18 Räddningsvärnsmän

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmod. Pump, vattentank och annan tank Övrigt
20 474 20 474 Publicerad 2014-10-13 Redskapsbil

Land Rover 109

1973

400 l/m, 300 l  

Tack till Storstockholms Brandförsvar för bild!

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2018