RUNMARÖ BRANDSTATION

Stationen är belägen i Söderby på Runmarö.

Bemanning: 1 Räddningsvärnschef och 19 Räddningsvärnsmän

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmod. Pump, vattentank och annan tank Övrigt
20 484 20 484 Publicerad 2014-10-13 Redskapsbil

Volvo C303 HT

1980

500 l/m, 400 l  

Tack till Lars Ahlstrand och Storstockholms Brandförsvar för bilder!

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2014