,

ÖSTERMALMS BRANDSTATION

Östermalms Brandstation togs i bruk år 1927. Stationen är belägen på Östermalm i innerstaden på Artillerigatan 69.

Stationen har utöver den vanliga fordonsparken en lastväxlare med en liten maskinstege. Denna maskinstege skall främst användas i trånga utrymmen t ex innergårdar och i Gamla Stan.

2017 flyttade styrkan från Johannes till Östermalm. Denna styrka bemannar även brandbåten som svarar för sjöräddning inom stadens vatten.

Bemanning: 1 Brandmästare, 2 Brandförman och 7 Brandmän

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmodell Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 31-1210 2 31-1210 Publicerad 2018-07-28 Släck-Räddningsbil BAS I DL

Scania P370LB 4x2 HNB

2016

3000 l/m, 2500 l, 100+100 l skum CAFS
2 31-1220

2 31-1220 Publicerad 2017-12-26

Släck-Räddningsbil BAS I DL

Scania P370LB 4x2 HNB

2017

3000 l/m, 2500 l, 100+100 l skum

Skärsläckare
2 31-1230 2 31-1230 Publicerad 2016-01-11 Stegbil

Scania P370DB 4x2 MLB

2015

  Magirus M32L-AS
20 124 20 124 Publicerad 2003-10-18 Maskinstege

AlleyCat

1999

  Metz 20 Meter
2 31-1260 2 31-1260 Publicerad 2015-09-14 Lastväxlare

Scania P400LB 6x2*4 HLB

2013

 

Lastad med AlleyCat.

2 31-1270 2 31-1270 Publicerad 2015-01-15 Personbil

Saab 9-5 SC 2,3T Biopower

2008

2 31-1277 2 31-1070 Publicerad 2017-03-21 Personbil

Saab 9-5 SC 2,3T Biopower

2008

Båtpersonalens bil

(Bild tagen som 2 31-1070)

2 31-1290 20 109 Publicerad 2012-05-18 Brandbåten Fenix

Docksta Varv NB 461

1998

 

Ligger förtöjd vid Strandvägen

(Bild tagen som 20 109)

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Tack till Dan Ljungvall och Storstockholms Brandförsvar för bilder!

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2018