KATARINA BRANDSTATION

Katarina Brandstation är Stockholms äldsta brandstation och togs i bruk år 1876. Stationen är belägen på Södermalm i innerstaden på Tjärhovsgatan 9.

Stationen svarar för en MIRG-styrka  (Maritime Incident Response Group), vilket innebär att man kan göra räddningsinsatser och släck bränder till sjöss med av helikopter. Detta sker på uppdrag av Sjöfartsverket och Kustbevakningen. 

Bemanning: 1 Brandmästare, 1 Brandförman och 5 Brandmän

r>
Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmodell Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 31-1310

2 31-1310 Publicerad 2017-05-01

Släck-Räddningsbil BAS I DL

Scania P360LB 4X2 HNB

2013

3000 l/m, 2500 l, 100+100 l skum

CAFS

2 31-1330 2 31-1330 Publicerad 2013-07-17 Stegbil

Scania P 360 LB 4x2 MLB

2011

  Metz L32
2 31-1370 2 31-1370 Publicerad 2017-03-21 Personbil

Volvo V70 2,5 FT

2009

   

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2017