HILLESHÖGS BRANDSTATION

Brandstationen är belägen på Färentunavägen.

Bemanning: 10 Räddningsvärnsmän

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmod. Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 33-2510 2 33-2510 Publicerad 2018-09-22 Släckbil

Scania P93ML 280 4x2

1988

3000 l/m, 5000l l, 500 l skum  

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2018