HANINGE BRANDSTATION

Stationen är belägen på Söderbytorpsvägen i Haninge

Haningestyrkan har specialkompetens på  saneringsenheten. 

Bemanning:

1 Insatsledare, 1 Styrkeledare och  5 Brandmän samt Räddningsvärn. (Dygnet runt)

1 Styrkeledare och 2 Brandmän. (07.30-17.30)

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmod. Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 37-4410 2 37-4410 Publicerad 2015-08-18 Släck-Räddningsbil BAS I DL

Scania P360LB 4x2 HNB

2010

3000 l/m, 3000 l, 400 l skum  
2 37-4420 2 37-4420 Publicerad 2015-08-18> Släck-Räddningsbil

Mercedes Benz Atego 822F

2011

1200 l/m, 1000 l One-Seven CAFS-system.
2 37-4430 2 37-4430 Publicerad 2015-08-18 Höjdfordon

Scania P380DB 6x2*4 MLA

2007

  Metz B32 (32 meter)
2 37-4440 <2 37-4440 Publicerad 2015-08-18 Lastväxlare

Scania P400LB 6x2*4 HNB

2014

800 l/m, 11000 l  
2 37-4460 21 445 Utlagd 2004-03-07 Lastväxlare

Scania P114GB 380 6x2*4

2003

  Lastad med enhet för tung räddning. 
2 37-4480 Befälsbil

 

 

  Insatsledare
2 37-4510 Släck-Räddningsbil  

 

 

Räddningsvärnet
21 444 21 444 Publicerad 2007-10-28 Transportbil

Nissan Double Cab Navara

2007

   

Tack till Bengt Johansson och Ulf Lindberg bilder!

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2015