FARSTA BRANDSTATION

Farsta Brandstation togs i bruk år 1956. Stationen är belägen i Hökarängen på Lingvägen 155 i Stockholms södra förorter.

Stationen har berdskap för kemdykarverksamheten inom Storstockholms brandförsvar. Ett led i detta är Avancerad indikering - en snabb identifiering av vilka ämnen som är inblandade vid en kemolycka eller dylikt. Här finns en containerlastväxlare med en kemskyddsenhet.

Stationen svarar även för en MIRG-styrka  (Maritime Incident Response Group), vilket innebär att man kan göra räddningsinsatser och släck bränder till sjöss med av helikopter. Detta sker på uppdrag av Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

Bemanning: 1 Brandmästare, 1 Brandförman och  5 Brandmän.

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmodell Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 31-1410

2 31-1410 Publicerad 2015-11-29

Släck-Räddningsbil BAS I DL

Scania P370LB 4x2 HNB

2015

3000 l/m, 2500 l, 100+100 l skum Räddningsutrustning CAFS-System

 

2 31-1430 2 31-1430 Publicerad 2017-12-26 Stegbil

Scania P370DB 4x2 MLB

2016

  Metz M32L-AS
2 31-1460 2 31-1460 Publicerad 2013-07-17 Lastväxlare

Scania P400LB 6X2*4 HLB

2013

  Kemskyddsenhet
2 31-1470 20 147 Publicerad 2011-05-13 Personbil

Saab 9-5 SC 2,3T Biopower

2008

   
2 71-3760 2 71-3760 Publicerad 2015-05-08 AI-bil

Mercedes Benz 519 CDI Sprinter 4x4

2009

  Avancerad indikering (kem)

Ägs av MSB.

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Tack till Storstockholms Brandförsvar för bilder!

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2017