FARSTA BRANDSTATION

Farsta Brandstation togs i bruk år 1956. Stationen är belägen i Hökarängen på Lingvägen 155 i Stockholms södra förorter.

Stationen har berdskap för kemdykarverksamheten inom Storstockholms brandförsvar. Ett led i detta är Avancerad indikering - en snabb identifiering av vilka ämnen som är inblandade vid en kemolycka eller dylikt. Här finns en containerlastväxlare med en kemskyddsenhet.

Stationen svarar även för en MIRG-styrka  (Maritime Incident Response Group), vilket innebär att man kan göra räddningsinsatser och släck bränder till sjöss med av helikopter. Detta sker på uppdrag av Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

Bemanning: 1 Brandmästare, 1 Brandförman och  5 Brandmän.

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmodell Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 31-1410

2 31-1410 Publicerad 2018-07-28

Släck-Räddningsbil BAS I DL

Scania P370LB 4x2 HNB

2015

3000 l/m, 2500 l, 100+100 l skum Räddningsutrustning CAFS-System

 

2 31-1430 2 31-1430 Publicerad 2017-12-26 Stegbil

Scania P370DB 4x2 MLB

2016

  Metz M32L-AS
2 31-1460 2 31-1460 Publicerad 2013-07-17 Lastväxlare

Scania P400LB 6X2*4 HLB

2013

  Kemskyddsenhet
2 31-1470 20 147 Publicerad 2011-05-13 Personbil

Saab 9-5 SC 2,3T Biopower

2008

   
2 71-3760 2 71-3760 Publicerad 2018-07-28 AI-bil

Mercedes Benz 519 CDI Sprinter 4x4

2014

  Avancerad indikering (kem)

Ägs av MSB.

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Tack till Storstockholms Brandförsvar och Ulf Lindberg för bilder!

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2018