ÄLMSTA BRANDSTATION

Bemanning:  1 Styrkeledare och 4 Brandmän (deltid).

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmod. Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 34-1410 21 141 Publicerad 2012-05-11 Släck-Tankbil

Volvo FM12 420 6x4

2001

3000 l/m, 8000 l, 600 l skum "Jungfrun"

Skärsläckare

2 34-1420 21 144 Publicerad 2012-05-11 Släckbil

VW Skåp 2,5 TDI 4M

2009

170 l/m, 300 l, 25 l skum CAFS/One-Seven

 Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte räddningstjänsten.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2013