ADELSÖ BRANDSTATION

Bemanning:10 Räddningsvärnsmän

Radionr Foto Typ av fordon, fabrikat och årsmod. Pump, vattentank och annan tank Övrigt
2 33-2710 20 271 Publicerad 2010-07-18 Släckbil

Volvo FL 614 Intercooler

1993

1800 l/m, 3200 l  

Tack till Bengt Johansson för bilder!

Denna sida är INOFFICIELL och företräder inte brandförsvaret.

Jan Schmidt & Robert Carlsson © 1997-2014